Disclaimer.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut staan niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en of gelinkte externe websites.

Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op haar website.

Wageningen UR Livestock Research en Louis Bolk Instituut kunnen de informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.