Enquête; Welke koe past het beste bij welk bedrijf?


Naam:    Adres:    Woonplaats:
UBN:      Email:     Telefoonnr:     

Vraag 1: Algemene bedrijfsgegevens, kunt u de volgende gegevens van uw bedrijf invullen?

HET LAND
 
Grondsoort (veen, klei, zavel of zand):
Hoeveel ha land heeft u totaal: ha
Waarvan: aantal ha productie-grasland (gras/grasklaver) ha
  aantal hectares natuur-grasland (maaien na 1 juni) ha
   aantal ha voedergewassen: Mais: ha
    Graan: ha

VEE EN QUOTUM

 
Hoeveel quotum heeft u in 2010/2011 volgemolken?: ton
Wat is de vetreferentie van dit quotum?: %
Hoeveel melk/kalfkoeien heeft u:
  en hoeveel pinken?:
  en kalveren?:
Van welk ras of kruising zijn uw koeien hoofdzakelijk?
Wat is het rollend jaargemiddelde van de productie? kg melk
  % vet
  % eiwit
Hoe omschrijft u uw vee? Robuust, goed gespierd
melktypisch, goede conditie
melktypisch/scherp "koeien lopen op hun tenen"

VOER:

 
Wat is gemiddeld de voederwaarde van uw gras(klaver)kuil? % ds
  VEM
  Ruw eiwit
  Ruwe celstof
Hoe omschrijft u gemiddeld uw kuilvoer? structuurrijk
gemiddelde structuur
structuur arm - eiwitrijk
mengsel structuurrijk en -arm
Welke zwaarte van de maaisnede heeft uw voorkeur? minder dan 3 ton
ongeveer 3,5 ton
meer dan 4 ton
Hoeveel ton krachtvoerbrok koopt u per jaar voor het melkvee: ton product
Welk soort krachtvoer gebruikt u meestal: standaard A brok
energierijk
eiwitrijk
Hoeveel krachtvoer teelt u zelf (bv. Grasbrok, CCM of graan) ton product
Hoeveel ander voer koopt u per jaar (snijmaïs, aardappel etc,.):  
  1. ton product
  2. ton product
  3. ton product
  4. ton product
Hoeveel % mais bevat het rantsoen? %
Voert u de koeien ook hooi, gedroogd gras? Ja     Nee
  zo ja hoeveel procent in het rantsoen: %
Wat is gemiddeld de structuurwaarde in het rantsoen? hoog
gemiddeld
laag
Voert u de koeien met een voermengwagen? Ja     Nee

HUISVESTING:

 
In welk staltype (ligboxen, potstal, heuvelstal, grupstal) zijn de  
    melkkoeien gehuisvest:
    pinken gehuisvest:

GEZONDHEIDZORG:

 
Gebruikt u antibiotica voor het melkvee? Ja     Nee
Zo ja, voor welke doeleinden:
 
 
 
Hoeveel koeien worden jaarlijks met antibioticum-droogzetter drooggezet? koeien
Gebruikt u alternatieve geneesmiddelen? Ja     Nee
Zo ja, welke middelen?  
  voor:
  voor:
  voor:
  voor:

Vraag 2:

Heeft u een eigen dekstier? Ja     Nee
Gebruikt u deze dekstier alleen voor de pinken? Ja     Nee
Hoeveel procent van alle dieren wordt kunstmatig geïnsemineerd? %

Vraag 3: Fokdoel, kies a.u.b. de score die u geeft aan het kenmerk

(1 = minst belangrijk, 5 = zeer belangrijk),
op de open plek mag u zelf een kenmerk noemen die u in de lijst mist

(1) Algemeen:

    Score
  1   Productie 1     2     3     4     5
  2   Exterieur 1     2     3     4     5
  3   Functionele kenmerken 1     2     3     4     5

(2) Productie:

    Score
  1   Melkproductie per lactatie 1     2     3     4     5
  2   Levensproductie van de koeien 1     2     3     4     5
  3   Eiwitproductie 1     2     3     4     5
  4   Vet en eiwitgehalten 1     2     3     4     5
  5   Persitentie (vlakke lactatiecurve) 1     2     3     4     5
  6   1     2     3     4     5

(3) Functionele kenmerken:

    Score
  1   Uiergezondheid 1     2     3     4     5
  2   Vruchtbaarheid 1     2     3     4     5
  3   Karakter 1     2     3     4     5
  4   Geboorteverloop 1     2     3     4     5
  5   1     2     3     4     5

Vraag 4: Welk ras of kruising heeft uw voorkeur?

Vraag 5: Waarom kiest u voor dit ras/ de kruising?

Vraag 6: Naar welk melkproductieniveau per koe streeft u?

Vaarzen: kg /koe/lactatie
Melkkoeien: kg /koe/lactatie

Gegevensverwerking:

Vraag 7: Mogen wij voor dit onderzoek de fokkerijgegevens van uw bedrijf opvragen bij het NRS of het FHRS en/of uw melkcontrole vereniging?*
Ja     Nee

  • *Zo ja dan worden de gegevens met het originele UBN nummer gebruikt.
  • *Zo nee, dan worden uw gegevens anoniem (met een omgenummerd UBN) verwerkt.

Zo ja, wilt u dan voor toestemming voor het opvragen van gegevens onderstaande gegevens invullen:

Ja ik stem toe voor het opvragen van de fokkerijgegevens van mijn bedrijf: Ja Nee

Naam: 

Datum: