Over project.

Louis Bolk Instituut (LBI) en Wageningen UR Livestock Research (WLR) voeren samen een onderzoek uit naar de relatie tussen bedrijfskenmerken en kenmerken van melkkoeien op deze bedrijven. Met de informatie hieruit willen wij een 'tool' ontwikkelen waarmee melkveehouders op eenvoudige wijze kunnen nagaan of de veestapel en het bedrijf in balans is of niet.

Voor dit onderzoek zijn gegevens nodig van biologische en extensievere reguliere bedrijven. Het gaat om informatie over bedrijfskenmerken (intensiteit, rantsoen, ruwvoerkwaliteit, huisvesting e.d.) en informatie over de fokkerij (uw fokdoelen en data van uw bedrijf uit CRV databestanden). Dit wordt dan aangevuld met gegevens van melkproductie-, exterieur- en afstammingsgegevens.

Onze vraag aan u is of u wilt meewerken aan dit onderzoek? Dit kan wanneer uw bedrijf aan een aantal kenmerken voldoet: ongeveer of lager dan 2 GVE/ha, minder dan 31% maïs in het rantsoen en ongeveer of minder dan 1800 kg krachtvoer per melkkoe. Wanneer u meedoet, betekent dit dat wij u vragen de korte enquête op deze website in te vullen en deze te versturen. Aan het einde van de enquête kunt u vervolgens toestemming geven voor het gebruik van uw data uit de CRV databank voor het onderzoek (u tekent hiervoor voor toestemming, zie enquête). Deze data wordt natuurlijk anoniem behandeld.
Ga naar de enquête.